ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

A Transfer – Μετάβαση

Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ παρουσιάζει το ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 / 17:00
έως 31.10.2015
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ

A Transfer – Μετάβαση

A Transfer – Μετάβαση

A Transfer – Μετάβαση

A Transfer – Μετάβαση

A Transfer – Μετάβαση

A Transfer – Μετάβαση

A Transfer – Μετάβαση

A Transfer – Μετάβαση