ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΒΙΒΛΙΟ

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Η εκδήλωση αποτελεί αφιέρωμα στην Αμμοχωστιανή φωτισμένη παιδαγωγό και εμπνευσμένη ποιήτρια Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου.

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)

Αφιέρωμα: Στέλλα Παναγίδου-Μιχαλακοπούλου (1946-1995)