ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Οι σκέψεις μας, τα πιστεύω μας και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στις συνομιλίες μας με τον ευατό μας και τους άλλους επηρεάζουν την πνευματική, ψυχική και σωματική μας υγεία. Όμως, τις περισσότερες φορές, κινούμαστε μέσα στη σφαίρα του ασυνείδητου και με τρόπους που δεν είναι παραγωγικοί.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος

Αφυπνίζοντας τη ζωή σου: Η σύνδεση μυαλού και σώματος