ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Αυτισμός – Οι άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς για παιδιά 4-12

Μια από τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό είναι η κατανόηση των κοινωνικών κανόνων, γεγονός που δυσκολεύει τη λειτουργική επικοινωνία τους με τους άλλους ανθρώπους.

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Αυτισμός – Οι άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς για παιδιά 4-12

Αυτισμός – Οι άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς για παιδιά 4-12