ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Τα τραγούδια, εμπλουτισμένα με εισγωγικά κείμενα και ερμηνευμένα από δώδεκα αξιόλογους καλλιτέχνες, φέρνουν στην επιφάνεια, ίσως για πρώτη φορά, και εξυμνούν μη προβεβλημένους ήρωες και ηρωικές πράξεις, αποσκοπώντας να αποτελέσουν για τις παρούσες και μελλοντικές γενεές φωτεινό παράδειγμα αγάπης και αφοσίωσης προς την Πίστη και την Πατρίδα.

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές

Αγία Κύπρος 204 Πνοές