ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

AMERICAN UNIVERCITY OF BEIRUT – MEDITERRANEO (CYPRUS)

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 / 6:00 μ.μ. - 8:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

AMERICAN UNIVERCITY OF BEIRUT – MEDITERRANEO (CYPRUS)

AMERICAN UNIVERCITY OF BEIRUT – MEDITERRANEO (CYPRUS)