ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Στα είκοσι επτά κείμενα που περιλαμβάνονται στις "Ανα-γνώσεις", κείμενα δημοσιευμένα την τελευταία δεκαετία σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες, αλλά και ορισμένα αδημοσίευτα, ο Διονύσης Μουσμούτης μιλάει για συγγραφείς και βιβλία, φωτίζοντας ποικίλες πτυχές του λογοτεχνικού και του πνευματικού γίγνεσθαι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία

Ανα-Γνώσεις Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία