ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το Σπίτι της Κύπρου ανακοινώνει ότι, με αίσθημα ευθύνης και σεβόμενο τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας και πρόληψης από τον κορωνοϊό, αναστέλλει όλες τις προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις του έως και την 10η Απριλίου 2020.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 /
έως 10.04.2020