ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Αναπαράσταση του Παραδοσιακού Κυπριακού Γάμου

Μια αναδρομή του Παραδοσιακού Κυπριακού Γάμου όπως γινότανε μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα, σε συνδυασμό με τα έθιμα που επικρατούν σήμερα στον γάμο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 / 6:00 μ.μ.
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ
Κέκροπος 3, Πλάκα

Αναπαράσταση του Παραδοσιακού Κυπριακού Γάμου

Αναπαράσταση του Παραδοσιακού Κυπριακού Γάμου