ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Από πού κρατά η σκούφια τους Λέξεις & Ιστορίες από τον κόσμο της γεύσης

Όταν πριν από αρκετά χρόνια βρήκα δύο διαφημιστικά με την προέλευση των λέξεων "πισιήες" και "ραβιόλες" ενθουσιάστηκα τόσο πολύ, που σε κάθε λέξη την οποίαν συναντούσα, προσπαθούσα να βρώ τη ρίζα της....

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Από πού κρατά η σκούφια τους Λέξεις & Ιστορίες από τον κόσμο της γεύσης

Από πού κρατά η σκούφια τους Λέξεις & Ιστορίες από τον κόσμο της γεύσης

Από πού κρατά η σκούφια τους Λέξεις & Ιστορίες από τον κόσμο της γεύσης

Από πού κρατά η σκούφια τους Λέξεις & Ιστορίες από τον κόσμο της γεύσης

Από πού κρατά η σκούφια τους Λέξεις & Ιστορίες από τον κόσμο της γεύσης

Από πού κρατά η σκούφια τους Λέξεις & Ιστορίες από τον κόσμο της γεύσης