ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Από τη Δεσμευμένη Ανεξαρτησία του 1960 στις Προκλήσεις του Σήμερα. Συνοπτική αξιολόγηση του Κυπριακού και της πολιτικής όλων των Προέδρων” του Καθηγητή, Ανδρέα Θεοφάνους

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 / 6:00 μ.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι.ΔΙ.Σ.
Χιλλ 3-5, Πλάκα
Email: deca@idis.gr