ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Ασάλευτες μνήμες

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στην Αλεξάνδρεια των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Η πόλη με την ακμαία ελληνική παροικία και τη σπουδαία πολιτιστική παράδοση αποτελεί το σκηνικό στο οποίο οι ήρωες του βιβλίου βιώνουν τις ματαιώσεις τους, αμφισβητούν, τολμούν, ερωτεύονται.

ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες

Ασάλευτες μνήμες