ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΟΜΙΛΙΑ

“Μπορείς Ακόμη και Τώρα”

Σκοπός της Ομιλίας θα είναι να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τους φαύλους κύκλους οι οποίοι μας οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες μη βοηθητικές συμπεριφορές σφαλμάτων που κάνουμε με τα παιδιά μας και όχι μόνο....

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 5.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα