ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΙΗΣΗ

Μποτίλια στο πέλαγο

Τα δώδεκα κείμενα του βιβλίου γράφτηκαν τη δεκαετία 2002-2012 και αποτελούν προϊόν μακρόχρονης και συστηματικής ενασχόλησης με το έργο του Γ. Σεφέρη.

ΤΡΙΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο

Μποτίλια στο πέλαγο