ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

χεν αθηνών

Η ΧΕΝ Αθηνών πραγματοποιεί σειρά διαλέξεων για την Ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 / 5.00 μ.μ.
έως 30.03.2016
ΧΕΝ ΑΘΗΝΩΝ