ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Χρόνια Οδύνης

"Απλά πολύ απλά να τα λες και να τα γράφεις, τραγικά όμως να τα ζεις". Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να δώσει στον Κυπριακό λαό μια πτυχή από τον Απελευθερωτικό μας Αγώνας που δεν είναι τόσο γνωστή.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης

Χρόνια Οδύνης