ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο τόμος περιέχει 32 από τις 43 ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο "Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου: Λογοτεχνικές αποτυπώσεις του Κόσμου της Κύπρου", το οποίο έγινε στη Λευκωσία από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου 2012 και αποτέλεσε την κεντρική εκδήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα Γραμμάτων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δια ἀνθύμησιν καιροῦ και τόπου ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ