ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ

Διαδικτυακή ομιλία με θέμα: “Ο απελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου 1955-1959. 66 χρόνια μετά”

Για να παρακολουθήσετε διαδικτυακά την ομιλία παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τον κάτωθι σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/j/6200550217
Σημείωση: Επισυνάπτονται οι οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος zoom.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 / 18.00

https://us02web.zoom.us/j/6200550217