ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Διαδικτυακή παρουσίαση έντεκα Κυπριακών Πανεπιστημίων

Τα Πανεπιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις σχολές τους σε 7λεπτη ενημέρωση το καθένα προς τους ενδιαφερόμενους. Εν τω μεταξύ, οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν την διαδικτυακή παρουσίαση θα έχουν στη διάθεσή τους τα ονόματα και τις διευθύνσεις email των υπευθύνων εισδοχής του κάθε πανεπιστημίου για διευθέτηση προσωπικού ραντεβού τις επόμενες ημέρες, για περαιτέρω ενημέρωση τους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 / 17:00 - 19:00

http://www.studyincyprus.gr