ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικτυακή Παρουσίαση Κυπριακών Πανεπιστημίων

Διαδικτυακή παρουσίαση των Κυπριακών Πανεπιστημίων μέσω της πλατφόρμας zoom.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 / 17:00-19:00