ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διακαιώματα του Ανθρώπου: Οι κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της μη εφαρμογής των αρχών τους στο ανθρωπιστικό θέμα των Αγνοουμένων

Στόχος του Συνεδρίου είναι να ανοίξει το δημόσιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε θέματα Αγνοουμένων, ως αποτέλεσμα ένοπλων συρράξεων, καθώς και να αναδείξει τον ρόλο που καλούνται να παίξουν φορείς και οργανισμοί στην αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων και συμπεριφορών, ώστε να εμπεδωθεί το Διεθνές Δίκαιο και ο σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 / 10:00 - 19:00
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πειραιώς 206, Ταύρος