ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη Ανοικτού Πανεπιστημίου με Θέμα: Providing investment insights with Big Data and Artificial Intelligence

Η εκρηκτική χρήση του διαδικτύου παράγει τεράστιο όγκο δεδομένων, φαινόμενο που έχει οριστεί ως Big Data/μεγάλα δεδομένα. Πώς ο πλούτος αυτών των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαχείριση επενδύσεων και χαρτοφυλακίων;

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 2018 / 6.30 μ.μ.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL OLYMPIC HOTEL
Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα