ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ο θεσμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ακολούθησε διά μέσου των αιώνων μια ανοδική και εξελικτική πορεία. Μέσα από ιστορικές αναφορές σχετικά με την εξέλιξη του συγκεκριμένου θεσμού, η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στις λειτουργικές και μαθησιακές αλλαγές που επέφεραν οι τεχνολογικές εφαρμογές, με την επιστήμη της πληροφορικής και το περιβάλλον του διαδικτύου να παίζουν σημαίνοντα ρόλο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 6.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Διάλεξη Χριστοφόρου Χριστοδουλίδη