ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Η ύστερη εποχή του χαλκού (13ος -12ος αιών) αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως λόγω της μυθολογούμενης Τρωικής Εκστρατείας. Κλειδιά για μια αξιόπιστη απάντηση στο πρόβλημα της ιστορικότητας ή μη του Τρωικού Πολέμου είναι οι φιλολογικές και οι αρχαιολογικές μαρτυρίες.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2017 / 6.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;

Διάλεξη: Η εποχή του χαλκού στην Ελλάδα και την Ανατολή. Τροία και Τρωική Εκστρατεία με βάση τις τελευταίες ανασκαφές.Μύθος ή πραγματικότητα;