ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου με τον γενικό τίτλο Προς την Επανάσταση και τη συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους με τον Νικηφόρο Διαμαντούρο Ακαδημαϊκό, Ομότιμο Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης Ε.Κ.Π.Α.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”

Διάλεξη “Η συγκρότηση σύγχρονου κράτους στη Νεότερη Ελλάδα: η εμπειρία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας”