ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Από την ίδρυση του ως σήμερα, η πορεία του ελληνικού κράτους καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις, επηρεάστηκε από τις μεταβολές που συνέβησαν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Αυτή η σχέση αποτυπώθηκε και στην ελληνική ιστοριογραφία, στον τρόπο δηλαδή που συγκροτήθηκε η αφήγηση του παρελθόντος του ελληνικού έθνους και του εθνικού κράτους.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”

Διάλεξη με θέμα: “Η ελληνική ιστοριογραφία σε διεθνές πλαίσιο”