ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Το διπλωματικό υπόμνημα-απάντηση του Ιωάννη Καποδίστρια στο ερωτηματολόγιο του Sir Robert Wilmot Horton, Υφυπουργού Αποικιών και Πολέμου της Μ. Βρετανίας στις 3 Οκτωβρίου 1827. Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδος για τον Καποδίστρια; Είναι ο Καποδίστριας πρόδρομος της Μεγάλης Ιδέας; Αυτόχθονες και ετερόχθονες στο νεοϊδρυθέν ελληνικό κράτος. Ο εκλογικός νόμος του Καποδίστρια το 1829. Ποιοι δεν τον θέλουν;Ο βίος και η πολιτεία του Ιωάννη Κωλέτη κατά την Επανάσταση. Είναι υπεύθυνος για τον Γ΄ εμφύλιο πόλεμο κατά τα έτη 1831-1832. Οι θέσεις του στη Δίκη του Κολοκοτρώνη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 / 7:00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”

Διάλεξη με θέμα: Η “Μεγάλη Ιδέα”