ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτέλεσε μετά την άλωση κομβικό θεσμό του "βυζαντίου μετά το Βυζάντιο", δηλαδή του ορθόδοξου κόσμου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συνυπάρχοντας με την "αλλόπιστη" οθωμανική εξουσία για περίπου πέντε αιώνες (1453-1923).

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση

Διάλεξη με θέμα: Οικουμενικό Πατριαρχείο και οθωμανική διοίκηση