ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Οι κλέφτες και οι αρματολοί συνιστούν για την παραδοσιακή εθνική ιστοριογραφία τους εμβληματικούς εκπροσώπους της εθνικής αντίστασης κατά της οθωμανικής κυριαρχίας. Αποτέλεσαν επίσης τη βάση των επαναστατικών στρατευμάτων του Εικοσιένα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία

Διάλεξη με θέμα: Κλέφτες και αρματολοί: χριστιανοί ένοπλοι υπό οθωμανική κυριαρχία