ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη με θέμα: Ο Ελληνισμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1830-1923)

Η ιστορία των Ελληνορθοδόξων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο ζούσαν. Πρόκειται για το οθωμανικό πλαίσιο, το οποίο αναγνώριζε την θρησκευτική τους κοινότητα (μιλλέτ). Οι πληθυσμοί αυτοί διαφοροποιούνταν επίσης κοινωνικά, οικονομικά, γλωσσικά και ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή που ζούσαν. Σταδιακά, αναπτύχθηκαν παράγοντες που συνέβαλαν ώστε ένα μεγάλο μέρος των πληθυσμών αυτών να ενταχθεί στο ελληνικό έθνος

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα