ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Στη διάλεξη θα εξετάσουμε τα αίτια που προκάλεσαν τους εξισλαμισμούς και τις μορφές τους. Ο τρόπος που έγιναν, η κοινωνική προέλευση και η γεωγραφική διασπορά. Οι συνέπειες. Ο θεσμός του παιδομαζώματος, οι λόγοι και ο χρόνος που άρχισε.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.

Διάλεξη με θέμα: Ο εξισλαμισμός στον ελλαδικό χώρο και ο θεσμός του παιδομαζώματος από το 15ο μέχρι το 17ο αι.