ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Ο Γιώργος Κοντογιώργης είναι Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και πρώην Πρύτανης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε τιτουλάριος της έδρας Francqui του Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, Διευθυντής Ερευνών στο Γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS), Μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία

Διάλεξη με θέμα: Το δημοσιονομικό σύστημα και τα κοινά κατά την τουρκοκρατία