ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στο πλαίσιο της παρουσίασης αυτής θα γίνει προσπάθεια να περιγραφεί η Εκπαίδευση σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων, όπου γενικά υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις παγκοσμίως για αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί ο ρόλος του Διευθυντή σχολείου στη σύγχρονη εποχή. Ο ρόλος αυτός έχει γίνει πολυπλοκότερος και πιο απαιτητικός, καθώς ο φόρτος εργασίας υπερβαίνει τις δυνατότητες ενός ατόμου για αποτελεσματική παιδαγωγική επίδραση και πρέπει να υπάρχουν διαδραστικές παιδαγωγικές σχέσεις μεταξύ διεύθυνσης και εκπαιδευτικών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 6.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Διάλεξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου