ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

"17ος-αρχές 18ου αι.: Μία οικονομία σε κίνηση"
Ανιχνεύονται τα χαρακτηριστικά της οικονομίας στην κατακτημένη Ελλάδα, στοιχεία της τοπικής παραγωγής και του εμπορίου, εμπορικές, εμπράγματες και εγχρήματες ανταλλαγές στον ευρύτερο ανατολικομεσογειακό χώρο, ήθη και νοοτροπίες, με άλλα λόγια προσεγγίζονται οι συνθήκες που προκάλεσαν τη μετέπειτα αναζωογόννηση του οικονομικού ελλαδικού χώρου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση

Διάλεξη Βασίλη Καρδάση