ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Διάλεξη:”Η Ελληνική Ιατρική κατά την περίοδο της ξένης κυριαρχίας (Οθωμανοκρατία-Λατινοκρατία) μέχρι την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837)

Οι γνώσεις των ιατρικών χειρογράφων των αρχαίων Ελλήνων ιατρών και των Βυζαντινών που μεταφέρθηκαν στα Πανεπιστήμια της Ιταλίας πρώτα και αργότερα στα υπόλοιπα της Δύσης, συνέβαλαν στην πρόοδο της ιατρικής στην Ευρώπη, ενώ στον ελληνικό χώρο μετά την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως και την κυριαρχία πλέον των Οθωμανών υπήρξε παύση της επιστημονικής διαδικασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ