ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

ΣΟΥ ΓΡΑΦΩ
Ήταν ο τόπος μας πηγάδια
ήτανε κυπαρίσσια και ευκάλυπτοι
ήτανε γνώμες που γονιμοποιούσαν οι αιώνες
χειμώνα καλοκαίρι...........


ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου

Διαστάσεις του Χωροχρόνου