ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διεθνές κυπρολογικό συνέδριο

Διεθνές κυπρολογικό συνέδριο με τίτλο «Beyond Cyprus: Investigating Cypriot Connectivity in the Mediterranean from the Late Bronze Age to the end of the Classical Period». Το συνέδριο θα περιλαμβάνει 59 συμμετοχές ειδικών της αρχαίας Κύπρου (αρχαιολόγων, ιστορικών,
νομισματολόγων και επιγραφικών) από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού.

ΤΡΙΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 /
έως 11.12.2020