ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Διηγήματα της εισβολής

Οι ποικίλες κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις και οι συνεπακόλουθες ψυχολογικές επιδράσεις που ασκήθηκαν στον Ελληνισμό της Κύπρου από τη διπλή τραγωδία του 1974 αποτυπώθηκαν με ενάργεια στη λογοτεχνική μας παραγωγή των τελευταίων σαράντα πέντε, σχεδόν, χρόνων.

ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής

Διηγήματα της εισβολής