ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Το βιβλίο συνιστά μιαν ευρεία ανθολόγηση της ποίησης του Δημήτρη Λιπέρτη, με μακρά εισαγωγή, σχολιασμό των ποιημάτων, συναγωγή σημαντικών κριτικών αποτιμήσεων, εργοβιογραφικό χρονολόγιο και επιλογή βιβλιογραφίας.

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια

Δημήτρης Λιπέρτης Τζιυπριώτικα τραούδκια