ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

Το διόραμα είναι ένα διμηνιαίο περιοδικό Τεχνών και Πολιτισμού το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα πολιτισμού τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, με συνεργάτες πνευματικούς ανθρώπους της Κύπρου και του ελλαδικού χώρου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 / 7.30 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη

διόραμα Μνήμη Χρίστου Πετρίδη