ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Τα αγάλματα βουλιάζουν μέσα στο χρόνο. Πέτρα της απομονής, πέτρα της προσδοκίας. Η Ιθάκη θ καταληφθεί από τους βαρβάρους· εκείνη που μας χάρισε το εξαίσιο έπος· κι εκείνοι που θα το διαβάσουν και θα το τιμούν.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΙΟΥ 2019 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος

Δώδεκα πεύκα και ένας ευκάλυπτος