ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Η έκθεση "Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis" βασίζεται στην κοινωνική ανάλυση του ομώνυμου ήρωα του μυθιστορήματος του Felix Salten από τον Αμερικανό κοινωνιολόγο Ralph H. Lutts.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 / 8.00 μ.μ.
έως 28.07.2016
BIOS

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Don’t Kill Bambi: The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis