ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ

Δοξολογία της Εθνικής Επετείου της 1ης Απριλίου 1955