ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Κάντε μια βόλτα παρέα με ευρωπαίους λογοτέχνες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 / 12.00 -16.00
ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Συμμετέχουν: Pierre Assouline (Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος) Xaver Bayer (Πρεσβεία της Αυστρίας) David Harsent (Βρετανικό Συμβούλιο) Monica Savulescu Voudouri (Πρεσβεία της Ρουμανίας) David Torres (Istituto Cervantes) Τεύκρος Μιχαηλίδης (Σπίτι της Κύπρου)

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου

Ευρωπαϊκός λογοτεχνικός περίπατος στη Στοά του βιβλίου