ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟ

Εγκληματολογία

Το βιβλίο είναι επιστημονικό και επιμορφωτικού χαρακτήρα, κατάλληλο για φοιτητές Εγκληματολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών και Αστυνομικών Σπουδών. Ακόμη, είναι χρήσιμο για κάθε πολίτη ο οποίος προβληματίζεται για την αστυνόμευση της κοινότητας.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 8.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία

Εγκληματολογία