ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Εκδήλωση με τίτλο “Για μια Ελλάδα & Κύπρο χωρίς κοινωνικά και αρχιτεκτονικά εμπόδια”

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κύπρου Άντρης Αναστασιάδη

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα