ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Η γεωπολιτική στρατηγική Ελλάδας και Κύπρου ως προς τον χώρο της ενέργειας δημιουργεί προκλήσεις, κινδύνους, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για τον ρόλο των δύο κρατών στην περιοχή. Οι εξελίξεις στο ενεργειακό πεδίο Ελλάδας και Κύπρου μεταβάλλουν αισθητά τα γεωπολιτικά δεδομένα στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, προκαλώντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 / 7.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη

Εκδήλωση του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη