ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΒΡΑΒΕΙΑ

Εκδήλωση Βράβευσης διαγωνισμού “Κύπρος 1974-2015, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ, Δημιουργώ…”

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας της Κύπρου. Ο διαγωνισμός οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Σπίτι της Κύπρου - Μορφωτικό γραφείο της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2016 / 11 π.μ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ