ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδευτική Συνάντηση

Η Επαγγελματική Ταυτότητα του / της Εκπαιδευτικού στην εποχή των Αλλαγών και των πολλαπλών Μεταβάσεων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 / 2.00 μ.μ.
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ