ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Έκθεση Homo sportivus

Ο αθλητισμός, στη σύγχρονή του εκδοχή, αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα επιφαινόμενο της νεωτερικότητας. Η παρούσα έκθεση καταπιάνεται με μια σειρά από ζητήματα που συνδέονται με το αθλητικό θέαμα, τα αθλητικά υποκείμενα και αντικείμενα, καθώς και τους χώρους που τα περιβάλλουν.

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / 8.00 μ.μ.
έως 27.07.2018
ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΑΛΕΞΗΣ ΦΙΔΕΤΖΗΣ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
CAMPUS NOVEL

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
VERSAWEISS

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΑΛΕΞΗΣ ΦΙΔΕΤΖΗΣ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus
THEO-MASS LEXILEICTOUS

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus

Έκθεση Homo sportivus